இரண்டு tamil language 12343 நாட்களா

கடந்த இரண்டு tamil language 12343 நாட்களாக மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்தியப் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் விதத்தில் பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
முதல் நாள் சிறு குறு தொழில்முனைவோர்களை கருத்தில் கொண்டும், இரண்டாவது நாள் விவசாயம் & புலம் பெயர் தொழிலாளர்களையும் கருத்தில் கொண்டு பல திட்டங்களை அறிவித்தார்.
இன்றும் விவசாயம் தொடர்பாக பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அவைகளைத் தான் இங்கு விரிவாகப் பார்க்கப் போகிறோம்
இந்த லாக் டவுன் காலத்தில், பாலுக்கான தேவை சுமாராக 20 - 25 % சரிந்து இருக்கிறதாம். இருப்பினும் நாள் ஒன்றுக்கு 560 லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு இருக்கிறதாம். ஆனால் விற்பனை 360 லட்சம் லிட்டர் தான் ஆனதாம். இப்படி மொத்தம் 111 கோடி லிட்டர் கூடுதல் பாலுக்கு 4,100 கோடி ரூபாய் பேமெண்ட் உறுதி செய்யப்பட்டு இருக்கிறதாம்.
Read more at

"கடந்த இரண்டு tamil language 12343 நாட்களாக மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்தியப் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் விதத்தில் பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். முதல் நாள் சிறு குறு தொழில்முனைவோர்களை கருத்தில் கொண்டும், இரண்டாவது நாள் விவசாயம் & புலம் பெயர் தொழிலாளர்களையும் கருத்தில் கொண்டு பல திட்டங்களை அறிவித்தார். இன்றும் விவசாயம் தொடர்பாக பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அவைகளைத் தான் இங்கு விரிவாகப் பார்க்கப் போகிறோம் இந்த லாக் டவுன் காலத்தில், பாலுக்கான தேவை சுமாராக 20 - 25 % சரிந்து இருக்கிறதாம். இருப்பினும் நாள் ஒன்றுக்கு 560 லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு இருக்கிறதாம். ஆனால் விற்பனை 360 லட்சம் லிட்டர் தான் ஆனதாம். இப்படி மொத்தம் 111 கோடி லிட்டர் கூடுதல் பாலுக்கு 4,100 கோடி ரூபாய் பேமெண்ட் உறுதி செய்யப்பட்டு இருக்கிறதாம். Read more at"
"கடந்த இரண்டு tamil language 12343 நாட்களாக மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்தியப் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் விதத்தில் பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். முதல் நாள் சிறு குறு தொழில்முனைவோர்களை கருத்தில் கொண்டும், இரண்டாவது நாள் விவசாயம் & புலம் பெயர் தொழிலாளர்களையும் கருத்தில் கொண்டு பல திட்டங்களை அறிவித்தார். இன்றும் விவசாயம் தொடர்பாக பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அவைகளைத் தான் இங்கு விரிவாகப் பார்க்கப் போகிறோம் இந்த லாக் டவுன் காலத்தில், பாலுக்கான தேவை சுமாராக 20 - 25 % சரிந்து இருக்கிறதாம். இருப்பினும் நாள் ஒன்றுக்கு 560 லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு இருக்கிறதாம். ஆனால் விற்பனை 360 லட்சம் லிட்டர் தான் ஆனதாம். இப்படி மொத்தம் 111 கோடி லிட்டர் கூடுதல் பாலுக்கு 4,100 கோடி ரூபாய் பேமெண்ட் உறுதி செய்யப்பட்டு இருக்கிறதாம். Read more at"

கடந்த இரண்டு tamil language 12343 நாட்களாக மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்தியப் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் விதத்தில் பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
முதல் நாள் சிறு குறு தொழில்முனைவோர்களை கருத்தில் கொண்டும், இரண்டாவது நாள் விவசாயம் & புலம் பெயர் தொழிலாளர்களையும் கருத்தில் கொண்டு பல திட்டங்களை அறிவித்தார்.
இன்றும் விவசாயம் தொடர்பாக பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார். அவைகளைத் தான் இங்கு விரிவாகப் பார்க்கப் போகிறோம்
இந்த லாக் டவுன் காலத்தில், பாலுக்கான தேவை சுமாராக 20 - 25 % சரிந்து இருக்கிறதாம். இருப்பினும் நாள் ஒன்றுக்கு 560 லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு இருக்கிறதாம். ஆனால் விற்பனை 360 லட்சம் லிட்டர் தான் ஆனதாம். இப்படி மொத்தம் 111 கோடி லிட்டர் கூடுதல் பாலுக்கு 4,100 கோடி ரூபாய் பேமெண்ட் உறுதி செய்யப்பட்டு இருக்கிறதாம்.
Read more at